O firmie

Jesteśmy dostawcą technologii i rozwiązań w branży energii odnawialnych i solarnych.

Dotychczasowe doświadczenie, ciągły rozwój oferty i technologii solarnych, pozwoliły dobrze zrozumieć potrzeby naszych klientów. Na tej podstawie opracowujemy wysokiej jakości, konkurencyjne rozwiązania dla rozwijającej się obecnie w Polsce branży fotowoltaicznej.

Oferowane systemy produkcji energii elektrycznej ze słońca bazują na naszych doświadczeniach w branży energii odnawialnych i solarnych, w tym w szczególności:

 • znajomości rozwiązań technicznych i technologicznych

 • prowadzonych ciągłych analizach, testach, porównaniach i weryfikacji elementów architektury systemów solarnych – ukierunkowanych na optymalną konfigurację.

Nasz zespół dysponuje wysokimi i uzupełniającymi się kompetencjami, odpowiada za właściwe konfiguracje i optymalizację systemów, dostosowywanie rozwiązań do potrzeb inwestorów. Nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, śledzimy nowości branżowe, rozwijamy umiejętności i zdobywamy wiedzę. Każdą inwestycję traktujemy z należytą starannością. Dokonujemy analizy potrzeb i możliwości klienta. Doradzamy i opracowujemy rozwiązania najlepiej spełniające potrzeby.

Obsługujemy każdy projekt kompleksowo:

  1. Opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej – konfiguracji generatora i układu modułów

   Zakres usługi przygotowanie projektu instalacji fotowoltaicznej:

   • Opracowanie architektury instalacji fotowoltaicznej, tj. określenie wielkości i mocy instalacji; wybór modułów i inwertera/ów do zastosowania w instalacji; konfiguracja połączeń modułów fotowoltaicznych w łańcuchy; dobór inwertera/ów do wielkości generatora z uwzględnieniem podziału na poszczególne części instalacji (przyłączenie łańcuchów i MPPT trackerów); określenie rodzaju wymaganego okablowania (przekrój przewodów solarnych DC).

   • Określenie rozkładu generatora fotowoltaicznego (umiejscowienie modułów fotowoltaicznych)

   • Określenie sposobu montażu modułów (rodzaj systemu montażowego, sposób mocowania, itd.)

   • Ustalenie miejsca ulokowania inwertera/ów i włączenia się do instalacji elektrycznej

   • Przygotowanie symulacji wielkości generowanego prądu przez projektowaną instalację fotowoltaiczną w ujęciu rocznym: sumarycznie i w podziale na miesiące

   • Opracowanie efektu ekologicznego – redukcji emisji CO2 do atmosfery wynikającego z zastosowania instalacji fotowoltaicznej


    2. Opracowanie Zgłoszenia instalacji do zakładu energetycznego

     Opracowanie Zgłoszenia do zakładu energetycznego celem przyłączenia instalacji do sieci energetycznej.

     Usługa obejmuje pełne opracowanie dokumentacji – Wniosek wraz z załącznikami (dokumenty opracowywane są po wykonaniu instalacji).

      

     3. Montaż i uruchomienie instalacji

     • dostawa wszystkich elementów zestawu pv na miejsce instalacji

     • montaż całości generatora fotowoltaicznego na dachu budynku

     • montaż inwertera/ów w odpowiednich miejscach

     • wykonanie instalacji po stronie DC – połączenie generatora PV z falownikami

     • wykonanie instalacji po stronie AC – przyłączenie instalacji do sieci energetycznej (zgodnie z procedurą i wytycznymi zakładu energetycznego)

     • Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej:

     • Rozruch instalacji fotowoltaicznej i weryfikacja parametrów pracy

     • Testy i analizy pracy systemu PV

     (określenie ostatecznego kosztu montażu i uruchomienia instalacji wymaga przeprowadzenia audytu planowanej instalacji)